W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Organizator Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP postanowił zawiesić odbycie się turnieju w pierwotnym czasie 28-29 marca 2020 roku. Planowany termin rozgrywek to 7-8 listopad 2020 r.

Wszelkie dodatkowe informacje ukażą się w terminie późniejszym.