06 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbędzie się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żninie.

PORZĄDEK

POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP W ŻNINIE

W DNIU 06.12.2018 O GODZ. 1000  W Żninie

 

 1. Informacja o pracy Zarządu
 2. Informacja z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu
 3. Sprawozdanie finansowe.
 4. Ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych.
 • Janowiec Wielkopolski –
 • Gąsawa –
 • Żnin –
 • Barcin –
 • Rogowo –
 • Łabiszyn-
 1. Spotkanie opłatkowe 4.01.2019 - Skórki.
 2. Organizacja Turnieju Piłki Halowej OSP:
 • Powiatowy – 01.2019      im. Adama Nowaka
 • Wojewódzki – 03.2019
 • Ogólnopolski – 06-07.04.2019
 1. Powiatowy Finał OTWP – IV 2017 w Żninie.
 2. Powiatowy Dzień Strażaka …..05.2017 Żnin
 3. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 22.06.2019 Barcin
 4. Zawody gminne
 • - Barcin, Łabiszyn  - 22.06.2019
 • - Gąsawa, Rogowo -
 • - Janowiec  -
 • - Żnin -
 1. Odznaczenia Państwowe – 15.01.2019
 2. Uroczystości strażackie na terenie powiatu:
 3. Zawody strzeleckie - 24.08. 2019
 4. Zawody wędkarskie – 07.09.2019
 5. Turniej Plastyczny – gminny do 31.10.2019, powiatowy do 15.11.2019
 • Sztandar Powiatowy Rogowo
 1. Wystąpienie do Starostwa o środki finansowe na realizację zadań na 2019r
 2. Uchwalenie planu pracy ZOP Związku OSP RP powiatu Żnińskiego na 2019r
 • Wolne głosy i zapytania.
 • Zakończenie.

Bardzo proszę o przybycie.

"Plan pracy zarządu" oraz porządek posiedzenia zarządu dostępny jest w zakładce Do pobrania a następnie Materiały dla członków Zarządu Powiatowego